Бронхити и кашлици - симптоми , видове и причинители

Бронхити и кашлици – симптоми , видове и причинители

  Есента е сезонът на заболяванията на дихателните пътища . Реакцията на лигавицата на гърлото е една и съща при обикновена простуда и при наличие на замърсен въздух – резултата е кашлица . Теорията и практиката сочат че , тази реакция може да бъде сериозна индикация за друга болест. Кашлица – видове и развитие Дихателните пътища и заболяванията […]

Continue Reading
Хомеопатия обоснован метод за съхраняване и повишаване на здравословния статус

Хомеопатия обоснован метод за съхраняване и повишаване на здравословния статус

Здравето е най-ценното нещо, което притежаваме, затова е важно да го пазим! Един научно-обоснован метод за съхраняване и повишаване на здравословния статус това е хомеопатията . Тя е наука , създадена през 18 век от немския лекар Ханс-Кристиян Самуел Ханеман! Самата дума идва от Гръцки- homes, хомиос, което означава подобен и patos, патос е болест) […]

Continue Reading