Силно нервно напрежение стрес видове стрес

Силно нервно напрежение – стрес – видове стрес

Спортуване

За вас избрахме следните интересни материали:

Силно нервно напрежение – стрес
Видове стрес
Що е стрес

 Силно нервно напрежение Стрес - Видове Стрес
Силно нервно напрежение Стрес – Видове Стрес

В нормалното ежедневие , което водим с термина стрес се означава нехарактерно нервно напрежение. Фактори за това могат да бъдат емоционални или физически въздействия . Психологията като наука обаче разглежда стреса в далеч по-широки граници , без значение дали състоянието се определя като положително или отрицателно.

Стрес за дадено организъм представлява нехарактерна за него реакция , състояние при което се налага да се наруши някакъв стериотип или начин на живот. Причините могат да бъдат както емоционални, така и чисто физически и психически.

Видове стрес

Негативен стрес – той може да се предизвика от всички дразнители , които са оценени като отрицателни и водят до нарушаване на утвърден стереотип и начин на живот. Факторите , които предизвикват този тип стес могат да бъдат групирани в следните три групи :
Обществени бедствия
Социално-икономически фактори
Персонални промени или инциденти

Положителен стрес – той може да бъде предизвикан от работа с поставен краен срок, очакване на екстремно изживяване или просто общуване.

Стресът – ежедневие

Сам по себе си стресът като психилогическо и физическо състояние има определени защитни функции . Посредство различни форми на стрес различните форми на живот се приспособяват към измененията на околната среда . В екстремни ситуации стресовото състояние мобилизира до краен предел организма , така че да преодолее промяната.

Според утвърдената теория на Ханс Селие стресовото състояние протича в три фази :
Фаза на тревога (притеснение)
Фаза на съпротива
Фаза на пълно изтощение


Бързото отслабване в домашни условия не е мит. Има различни начини да се нормализира теглото, така че да се чувстваме конфортно и в кожата си. Дали обаче всичко това може да се постигне само с гладуване или целесъобразното хранене и спортуване също играят по-важна роля ?

За вас сме подготвили:

Summary
Стрес - силно нервно напрежение. Видове стрес
Article Name
Стрес - силно нервно напрежение. Видове стрес
Description
Стрес - причини и фази на стреса. Видове стрес. Стрес в ежедневието - причини и съвети
Author
Цветелина Стефанова