Уринотерапия - какво знаем за нея

Уринотерапия – история и модерни твърдения

Справочник

За вас избрахме следните интересни материали:

Уринотерапия

Уринотерапия - какво знаем за нея
Уринотерапия – какво знаем за нея

Като казваме уринотерапия имаме предвид алтернативен метод на лечение, който се позовава на различни приложения на човешката урина. Смята се, че методът успешно може да се прилага за медицински и козметични цели. Приложението е както външно – масажиране на кожата и костите, така и вътрешно – поемане на собствената урината през устата – пиене.

 За момента липсват точни медицински доводии факти, доказващи положителния ефект на този метод. За сметка на това обаче отделни компоненти от човешката урина намират широко приложение в леката индустрия и земеделието.

 Как различните култури тълкуват и приемат уринотерапията ?

 Древен Рим

 Има сравнително голям брой древни източници, в който се спомената уринотерапията като алтернатите метод за лечение. В част от тях се отбелязва, че урината се ползва за избелване на зъби. Калкут обаче – римски поет, яростно критикува практикуващите този метод. За него това е шарлатанство и трябва да бъде забранено.

 Християнство

 Част от изследователите на Библията, смята че намират препратки, в които уринотерапията се препоръчва. Да вземем за пример Притчи ( Притчи 5:15). В този пасаж се казва: “ Пий вода от собствения си извор”. Разбира се в следващите стихове и пасажи има уточнения, чрез който съветват хора как точно да интерпретират казаното и да избегната погрешното му разбиране.

 Хиндуизъм

 Санскритският текст Damar Tantra, който не е част от основното учение съдържа над 100 станзи, в който се говори за ползите от “ чистата вода или собствената урина”. Уринотерапията се назовава като Shivambu Kalpa. Текстът назовава много различни приложения на урината, сред които най-известни са масажирането на кожата и костите със събствена, концентрирана урина.

 В някои по-маргинални традиции на Хиндуизма, уринотерапията се практикува като метод за лечение на рак и производните му заболявания. Отбелязва се успешното лечение на различни кожни болести след прецизно смесване на урината с вода и есенции от цитрусови плодове.

 Ислямът

 В тази религия пиенето на урина и практикуването на уринотерапия е строго забранено. Забраната се базира на токсичността. Ислямът счита урината за толкова мръсно нещо, че дори се забранява уринирането прав, за да не се нацапат дрехите с урина. Също така се забраняват молитвите с дрехи, по които може да има дори капка урина.

 Модерни твърдения и открития

В основния си състав урината съдържа вода и урея, като втората намира широко приложение в индустрията и някои други сфери. В състава още се включват стотици съединения, хормони, метаболитни и стероидни компоненти. Да вземем за пример бременна кобила. В нейната урина има изключително голямо колическо естрогени, които изолирани се продават като Премарин.

 Смята се, че урината е подобна на другите телесни течности като околоплодната течност, лимфата и дори кръвта. За момента обаче липсват научни доказателства, който да потвърдят тази теория.


Бързото отслабване в домашни условия не е мит. Има различни начини да се нормализира теглото, така че да се чувстваме конфортно и в кожата си. Дали обаче всичко това може да се постигне само с гладуване или целесъобразното хранене и спортуване също играят по-важна роля ?

За вас сме подготвили:

Summary
Уринотерапия - история и модерни твърдения
Article Name
Уринотерапия - история и модерни твърдения
Description
Уринотерапията - приемане и тълкуване в различните религии. Модерни твърдения и открития за този алтернативен метод
Author
Цветелина Стефанова